Tin mới nhất Thông báo Đoàn - Hội

TKB điều chỉnh

In
TKB điều chỉnh.
Tải về
 

TKB - năm học 2015-2016

In
TKB năm học 2015-2016.
Nhấn vào đây để tải về
 

Công khai tài chính năm 2014

In
SỞ GD - ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, NGUỒN KHÁC 
NĂM 2014


SỐ TT CHỈ TIÊU DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO
A Quyết toán thu
I Tổng số thu 1,075,470,000
1 Thu học phí 932,225,000
Cấp bù do miễn, giảm học phí 143,245,000
II Số thu nộp ngân sách nhà nước 1,075,470,000
Nộp học pjhis vào kho bạc nhà nước 1,075,470,000
III Số được để lại chi theo chế độ 1,700,432,564
1 Mang sang 2013 624,962,564
2 Thu học phí 932,225,000
3 Cấp bù do miễn, giảm học phí 143,245,000
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước
I Loại 490 khoản 494 7,608,013,416
1 Chi thanh toán cá nhân 6,615,863,816
2 Chi hoạt động, nghiệp vụ chuyên môn 218,217,300
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn 504,184,800
4 Chi khác 146,747,500
5 Chi phúc lợi 0
6 Chi thu nhập tăng thêm 123,000,000
C Quyết toán chi nguồn học phí 1,041,055,961
1 Chi thanh toán cá nhân 872,570,511
2 Chi ngiệp vụ chuyên môn 25,375,500
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn 61,900,950
4 Chi khác 81,209,000
5 Chi phúc lợi 0


HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Thám


 
Trang 1 trong tổng số 11
MỤC TIN TỨC

Clip về trường

Media Player

Liên kết